Aké základné funkcie phpRS verzia 2.8.1 obsahujeAutor: MSteve. < info(at)webinfo.sk >, Téma: O PhpRS 2.8.1/2.8.2,Vydané dňa: 15. 12. 2014

Každy kvalitný redakčný systém obsahuje určité základné vlastnosti, preto si predstavíme, aké základné funkcie obsahuje phpRS 2.8.1 • inteligentná správa užívateľov, ktorá umožňuje rozlišovať medzi rôznymi typmi užívateľov a ich prístupovými právami k systému (u každého užívateľa je možné najviac prideľovať prístupové práva k jednotlivým inštalovaným modulom),
• komplexný článkový subsystém zo širokou škálou nastaviteľných vlastností (napr. možnosť voľby použitie zobrazovacej šablóny, rubriku, typ článku, autora, dátum vydania, súvisiace články, pridelenú anketu, atd.),
• možnosť definície a správy informačných blokov cez webové administračné rozhranie (informačný blok = základná stavebná jednotka prezentačnej časti phpRS systému, ich množstvo a rozloženie vytvára finálnu podobu webu; informačné bloky je možné združovať do informačných stĺpcov),
• komplexný čitateľský prístupový management, ktorý umožňuje na základe levelového subsystému povoľovať/zakazovať prístup čitateľom k článkom, súborom, alebo informačným blokom,
• viacej úrovňový tematický subsystém (v rámci prechádzania viacej úrovňoveho prehľadu existujúcich rubrík v čitateľskom module je uplatňovaná technológia postupne sa spresňujúceho výsledku, ktorý odpovedá vnoreniu jednotlivých článkov do pod rubrík),
• prepracovaný vzhľadový generátor (tzv. layout engine) umožňuje akokoľvek inštaláciu phpRS systému aplikovať rôzne vzhľady (layouty) rovnakej verzie, bez nutnosti zasahovať do samotného kódu phpRS systému; celkový vzhľad je vytváraný prostredníctvom šablón, ktoré je možné rôzne kombinovať,
• download management (správca súborov), ktorý umožňuje sprístupniť akékoľvek súbory na vašom informačnom webe a sledovanie štatistiky a ich "sťahovanie" (existuje možnosť tematického delenia),
• anketný subsystém (obsahuje internú ochranu, ktorá sa snaží zabrániť viacnásobnému hlasovaniu jednej osoby),
• komentárovy subsystém (umožňuje čitateľom komentovať vydané články; komentárový subsystém je schopný rozlišovať medzi registrovanými a anonymnými čitateľmi)
• špeciálne funkcie "Stránkový alias", ktorý umožňuje na vašej web stránke zobraziť akýkoľvek textový súbor, pričom takto vygenerovaná stránka automaticky preberá štandardný layout redakčného systému phpRS,
• rozsiahly štatistický modul, ktorý umožňuje sledovať celkovú návštevnosť webu a čitateľnosť jednotlivých článkov,
• špeciálne "Novinkový subsystém", ktorý umožňuje veľmi rýchle a efektívne publikovať krátke informačne správy,
• obslužný modul pre úpravu špeciálnej publikačnej sekcie označené ako "Weblinks", ktorá slúži k rýchlej a efektívnej publikácii odkazov na články z iných webov (v rámci tejto sekcie existuje možnosť tematického delenia),
• personalizovaný subsystém (umožňuje nastaviť čitateľský profil vrátane objednania zasielania informačných e-mailov),
• komplexný vyhľadávací subsystém (okrem štandardných funkcií umožňuje tento subsystém vyhľadávať i v databáze "kľúčových slov", ktorý umožňuje značné zefektívniť výsledok vyhľadávania - táto funkcia sa neobíde bez podpory zo strany administrátora webu),
• špeciálny plug-in subsystém, ktorý umožňuje veľmi jednoducho rozšíriť základnú verziu phpRS o ďalšie nové funkcie,
• interný reklamný management ponuka špeciálny nástroj pre správu všetkých vašich reklamných prvkov, vrátané možnosti ich logického rozčlenenia do rôznych reklamných kampaní a sledovaní počtu zobrazení a klikov na jednotlivé bannery,
• vlastný interný zálohovací subsystém umožňuje za zálohovať celú databázu následne potom prostredníctvom špeciálneho importného subsystému v prípade potreby obnoviť.