Je používanie phpRS nejakým spôsobom obmedzené?



Autor: Kroky. < milan(at)krokavec.sk >, Téma: O PhpRS 2.8.1/2.8.2,Zdroj: http://www.supersvet.cz/dokumentace/, Vydané dňa: 08. 01. 2015

V podstate nie, nakoľko redakčný a informačný systém phpRS je chránený GNU GPL licenciou a ta je laicky povedané veľmi "mierna" a priznáva užívateľom veľké množstvo oprávnení. Napríklad každý užívateľ má právo si tento redakčný systém sám pred vlastným použitím akokoľvek funkčne, alebo vzhľadovo upraviť, aby čo najlepšie vyhovoval jeho požiadavkám.



Na strane druhej i GNU GPL licencia má svoje obmedzenia, ktoré musí každý užívateľ - ak chce tento software používať legálne - bezpodmienečne dodržať a tak pokiaľ si nieste úplne istí, že jednáte v súlade s touto licenciou, doporučujeme vám prečítať si jej slovenský preklad.

Základné pravidlá pre používanie phpRS systému

V prípade použitia redakčného systému phpRS musí byť jasne a zrozumiteľne vidieť, že vami používaný redakčný systém je práve redakčným systémom phpRS! V ideálnom prípade by takéto upozornenie malo mať textovú formu a mohlo by vypadať nejako takto :
"Táto webstránka bola vytvorená za použitia phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku" Súčasťou tejto autorskej informácie musí byť tiež nejaké spojenie (napr. hypertextový odkaz) na autora, alebo domovskú stránku projektu.

 Ďalej v prípade akejkoľvek distribúcie tohto software (aj keď upraveného) je nutné aj naďalej zachovať jeho ochranu GNU GPL licencie a i bezplatný charakter tejto aplikácie. (viz článok Naozaj nemusím za phpRS nič platiť ? )

Poznámka autora: "Rád bych touto cestou požádal všechny uživatele phpRS systému, aby dodržovali podmínky legálního užívání phpRS, které jsou popsány výše na této stránce!!!"

Otázky týkajúce sa spôsobu a formy prezentácie autorskej informácie:

Môžem zmeniť vami doporučený text informujúci o využití phpRS systému?

Áno, môžete - v zásade je možné použiť akýkoľvek text, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ku generovaniu svojich stránok využívate redakčný a informačný systém phpRS. Môžete teda napr. použiť aj nasledovný krátky výraz "Využívame phpRS".

 

Môžem na prezentáciu autorskej informácie (teda informácia o použití phpRS) použiť aj nejakú inú vhodnú ikonu?

Áno, môžete. - Avšak v tomto prípade je veľmi dôležité, akú ikonu hodláte použiť a akým spôsobom ju do svojich stránok implementujete. - Použitá ikona musí samozrejme vyvolávať jednoznačnú asociáciu s redakčným systémom phpRS a musí byť umiestnená v miestach, kde riešite technické a copyright (autorské) otázky svojho webu.

Kam mám umiestniť informáciu týkajúcu sa využitia phpRS systému?

Všeobecné pravidlo znie: "Informácia o využití phpRS systému musí byť umiestnená v oblasti, kde riešite svoj vlastný copyright (autorstvo webu)." Samozrejme táto oblasť musí byť dostatočne viditeľná, prípadne veľmi jednoducho prístupná. - Ako vhodné miesto sa napr. javí pätička vašej hlavnej stránky.